Voor Recht

Wij zijn er voor rechtvaardige oplossingen van uw conflicten. Dit betekent dat een redelijke oplossing van uw geschil voorop staat. Dit weliswaar met het recht in het achterhoofd. Nimmer zal een bereikte oplossing heel ver afwijken van een waarschijnlijke uitkomst van een procedure. Wel is het “proces” bij ons veel prettiger en kunt u na afloop elkaar nog de hand schudden.

Wij zijn gespecialiseerd in het middels onderhandeling tot een voor allen bevredigend resultaat te komen. Wij regelen uiteraard ook de juridische afwikkeling. Wij zijn met name gefocust op de wederzijdse belangen en het (toekomst)perspectief. Een zakelijke stijl staat voorop. Mocht de wederpartij op geen enkele manier willen meewerken, dan kunt u ons ook inhuren voor het voeren van een gerechtelijke procedure.

Werkgebieden

Zakelijke geschillen

Uitleg contracten, geschil met leverancier/klant etc.

Arbeidsconflicten

Geschillen met uw werknemer of werkgever. Ontslag, functiewaardering etc.

Geschillen Personen- en familierecht

Echtscheiding, omgang, alimentatie etc.

Geschillen met de overheid

Vaak kunnen wij van meerwaarde zijn naast formele bezwaar en beroepsprocedures.

Huurgeschillen

Geschillen over huuprijs, onderhoud etc.

Geschillen met schuldeisers

Wellicht kunnen wij een regeling voor u treffen.

Over Ons

Dijks Eigenaar en oprichter mr. Robert Dijks leerde de kneepjes van het advocatenvak bij diverse (top)kantoren. Hij heeft zijn eigen stijl voor bemiddeling later verfijnd en uitgewerkt. De meeste trajecten worden door hem persoonlijk begeleid. Mr. Dijks heeft een jarenlange ervaring met onderhandelen. 

Deze tijd vraagt om creatieve oplossingen, en deze worden ook vaak gevonden.

Een hoog kennisniveau wordt bij hem gecombineerd met een heldere, zakelijke en doelgerichte aanpak.

Hij heeft grondige kennis van het recht, maar natuurlijk ook kennis van- en inzicht in het onderhandelingsproces.

mr. Dijks staat een persoonlijke benadering voor. Daarbij komt het aan op een goede communicatie en samenwerking met de cliënten en het (laten) maken van de juiste keuzes.

Mr. Dijks is lid van Achmea JuristenNetwerk en XS2Justice. Als extra waarborg voor kwaliteit.